• warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ถุง 'จัดหนัก' ขับถ่ายแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมยังคงแผ่กระจายความเดือดร้อนไปเกือบจะถ้วนทั่ว ความช่วยเหลือที่กระจายออกไปโดยใส่ถุง กระสอบ รวมไปถึงอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการดำรงชีพทั้งหมด เมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขยะจำนวนมากจะกระจายเกลื่อนเมืองแทนน้ำ
  
นอกจากขยะทั่วไปแล้ว ห้องสุขาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงน้ำท่วม ทำให้หลายคนต้องอาศัยใช้ห้องสุขาจำเป็นที่ทำขึ้นเองบ้าง หรือได้รับการบริจาคมาบ้าง ใส่ถุงดำไว้ชั่วคราวก่อนที่จะหาทางกำจัดภายหลัง แต่สำหรับบางคนที่ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน เพราะรอบ ๆ ก็ล้อมไปด้วยผืนน้ำ ลำพังเพียงแค่ที่พักอาศัยก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว การปล่อยทิ้งให้ลอยไปตามน้ำอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
  
ปัญหาต่อเนื่องที่อาจจะตามมานอกจากโรคเท้าเปื่อยเพราะสภาพน้ำที่เริ่มเน่าแล้ว การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาพร้อมกับของเสียที่ปล่อยออกมาก็กำลังเป็นเรื่องที่หลายคนกังวล
  
และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้กลุ่มศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน ๆ จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้า และกลุ่มเพื่อน ๆ จัดทำโครงการผลิตถุงขับถ่ายแบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ประสบอุทกภัยขึ้น หลังจากไปค้นเจอถุงสำหรับถ่ายทุกข์แบบมือถือใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นโครงการของยูเอ็นสำหรับประเทศในแอฟริกา ที่ไม่มีห้องน้ำทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย เผยแพร่อยู่ในหนังสือ Product Design in the sustainable era และเว็บไซต์ http://www.peepoople.com/showpage.php?
page=3_9

  
อนุรักษ์ สุชาติ เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ถุง “จัดหนัก” ผู้ออกแบบถุงพลาสติกสำหรับถ่ายอุจจาระแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมในช่วงน้ำท่วม กล่าวว่า เพราะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นและดูท่าว่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะคลี่คลาย จึงทำให้เกิดไอเดียในเรื่องการคิดค้นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เพราะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมสิ่งที่จะตามมาในทุกครัวเรือนก็คือปัญหาในเรื่องห้องสุขาที่จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะถูกน้ำจากภายนอกดันขึ้นมา และหากมีการถ่ายทิ้งแบบไม่จัดเก็บให้ถูกต้องก็จะเกิดปัญหาในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามมา จึงได้คิดออกแบบและหาผู้ผลิตรวมทั้งสปอนเซอร์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กและจัดทำเป็นโครงการผลิตถุงขับถ่ายแบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ประสบอุทกภัยขึ้น
  
“ถุงแบบที่ว่านั้นผลิตขึ้นจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ เพียงแต่ต้องฝังกลบในดิน เพราะพลาสติกที่เรานำมาใช้นั้นมีคุณสมบัติที่จะสามารถย่อยสลายได้เองในดินเท่านั้น อย่างที่ยูเอ็นผลิตให้ใช้ในแอฟริกาก็เช่นเดียวกัน หลังจากเสร็จธุระ แล้วเอาไปฝังดินและถุงพร้อมอุจจาระจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยเพราะเป็นพลาสติกแบบ Biodegradable”
  
จากไอเดียของยูเอ็นที่ไปพบเข้า ทางกลุ่มได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานของคนไทยด้วยการออกแบบถุงให้มีวิธีการใช้ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจนพิมพ์ไว้บนถุงโดยได้น้อง ๆ ในกลุ่มช่วยออกแบบให้ ก่อนจะจัดเริ่มประกาศหาผู้ผลิตพลาสติกแบบนี้ทางเฟซบุ๊ก พร้อมกับหาแนวร่วมที่จะมาช่วยแชร์ค่าจัดทำ ใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น ถุงสีส้มที่มีการพิมพ์วิธีการใช้ก็ออกมาเป็นของจริงพร้อมใช้ในนามโครงการผลิตถุงขับถ่ายแบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ประสบอุทกภัย
  
ถุงที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable) จะย่อยสลายในดินโดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่ปัญหาน้ำท่วมที่ยังค้างคาในหลายพื้นที่นั้น ทำให้การจะหาพื้นที่แห้งเพื่อกำจัดของเสียด้วยการฝังกลบได้ยาก ในหนึ่งชุดของถุงจัดหนักที่จัดทำไว้ จึงมีทั้งถุงจัดหนักจำนวน 30 ใบ และถุงจัดเต็มขนาดใหญ่กำลังพอดีอีก 3 ใบรวมอยู่ด้วย
  
“ในหนึ่งชุดเราจะมีถุงจัดหนัก 30 ใบและถุงจัดเต็ม 3 ใบ โดยถุงจัดเต็มหนึ่งใบนั้นสามารถเก็บถุงจัดหนักได้ประมาณ 10 ถุง โดยสามารถมัดแยกเก็บไว้ได้ โดยถุงชนิดนี้จะไม่ย่อยสลายเพราะปัจจัยอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแดด แต่จะย่อยสลายในดินเท่านั้น ผู้ประสบภัยจึงสามารถวางใจได้ว่าถุงจะไม่ย่อยสลายก่อนที่จะนำไปฝังกลบ ซึ่งทั้งหมดนั้นเราได้คิดไว้หมดแล้วว่าผู้ประสบภัย 1 คนจะใช้ถุงจัดหนักได้ 1 เดือนพอดี”
  
หลังจากเผยแพร่ไอเดียในเครือข่ายออนไลน์ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบริษัทต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก หลายรายแสดงความจำนงที่จะร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ในการผลิตถุงจัดหนักเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยต่อไป ทางแฟนเพจถุง “จัดหนัก” จึงได้เปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้หากหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ที่จะนำไปผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ก็สามารถนำไอเดียนี้ไปผลิตแจกจ่ายเองโดยไม่มีการหวงลิขสิทธิ์อีกด้วย
   
ใครต้องการร่วมบริจาคเพื่อจัดทำถุง “จัดหนัก” แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเพิ่มเติม สามารถบริจาคได้ที่ บัญชี “จัดหนัก” นายอนุรักษ์ สุชาติ เพื่อโครงการถุง “จัดหนัก” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 613-2-121565 สาขาประดิษฐ์มนูธรรม หากโอนทางอินเทอร์เน็ตจะต้องโอนก่อนเวลา 22.00 น. และบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 402-7-913589 สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook.com/JUDNAKBAG หรือค้นหาคำว่า ถุง “จัดหนัก”.ที่มา www.dailynews.co.th

 

. . . . . . . . . . .