• warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

คอนเซ็ปใหม่ เรือแปลงพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเล

เมื่อก่อนเรือเดินทะเล ต้องพยายามหลบหลีกเลี่ยงคลื่น ป้องกันเรือเสียหายพลิกคว่ำ แต่ตอนนี้เรือเทคโนโลยีใหม่ คงต้องแล่นเข้าหาคลื่นแล้ว

ภายในงาน Clean Technology 2011 Conference and Expo จัดขึ้นที่ Boston ในปีนี้ นาย Andre Sharon ได้นำเสนอคอนเซ็ปเกี่ยวกับการใช้เรือ ในการเก็บเกี่ยวพลังงานที่ได้จากคลื่นในทะเล ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการแปลงรูปพลังงานจากธรรมชาติที่สะอาดและราคาไม่แพง

หลักการของเรือเก็บเกี่ยวพลังงานลำนี้ ได้แก่ การใช้เรือในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นกลางทะเล แล้วนำพลังงานที่ได้ กลับมาชาร์จที่ฝั่ง แทนการใช้เคเบิ้ลใต้ทะเล ที่มีมูลค่าประมาณ $500,000 USD. ต่อกิโลเมตร ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง


ขนาดของเรือที่คาดการณ์ไว้ ยาวประมาณ 50 เมตร พร้อมแขนด้านข้างลำเรือสำหรับการรับพลังงานจากคลื่น (ดังในวิดีโอ) ที่เรียกว่า Buoys ซึ่งจะเคลื่อนไหวขึ้น-ลงตามผิวคลื่น และขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สร้างไฟขนาดหนึ่งเมกะวัตต์ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อเก็บกักพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถจุได้ 20 เมกะวัตต์ ระหว่างการแล่นอยู่ในทะเลประมาณ 20 ชั่วโมง

ข้อดีของการใช้เรือแทนอุปกรณ์หรือแท่นรับพลังงานคลื่นกลางทะเล คือ สามารถแล่นเรือออกจากบริเวณคลื่นในกรณีที่เกิดพายุอย่างรุนแรงได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และนอกจากนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ยังสามารถติดตั้งเครื่องมือแปลงพลังงานลงไปยังเรือที่มีอยู่แล้วได้อีกด้วย

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมและวิดีโอได้ในเว็บไซต์ของ Fraunhofer ดูแล้วคล้ายพาหนะในเกมแนว Warcraft ที่ต้องมีตัวเก็บเกี่ยว (harvest) พลังงานจากแหล่ง ยังไงปล่อยออกไปแล้วระวังศัตรูในทะเลด้วยละกัน

 


ที่มา www.siamget.com