• warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
รูปภาพของ เจ๊เขียว

ปกป้องป่า ปกป้องสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซเปิดตัวทัวร์เรือ "ป่าเพื่อสภาพภูมิอากาศ" เรียกร้องให้หยุดการทำลายป่าสวรรค์(Paradise Forest)

ป่าสวรรค์ ของเอเชียแปซิฟิกนี้ ครอบคลุมผืนป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะในอินโดนีเซีย ไปจนถึงประเทศปาปัวนิวกินี โดยในปาปัวนิวกินีนั้นมีป่าฝนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากป่าฝนอเมซอนและคองโก อีกทั้งยังเป็นบ้านของสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 6-7 ของโลกเลยทีเดียว

ป่าสวรรค์ผืนนี้มีความผูกพันกับชาวพื้นเมืองเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทั้ง บ้าน และ ซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ที่มีทั้งอาหาร น้ำ และยารักษาโรค มากเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต แม้ไม่มีเงินก็ซื้อได้ เพราะพวกเขาชำระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยกันดูแลรักษาผืนป่า และไม่ละโมบนำทรัพยากรจากป่ามาใช้เกินความจำเป็น

แต่ในตอนนี้พวกเขากำลังจะสูญเสียสิ่งที่เป็นมากกว่าป่าแห่งนี้ ให้กับ บริษัทค้าไม้ข้ามชาติ ที่ขาดจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากยังมีความล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดต่าง ๆ ในการยุติการลักลอบค้าไม้ ทั้งในประเทศเจ้าของผืนป่า และในประเทศผู้บริโภค ป่าจึงยังคงถูกตัดทำลาย และถูกส่งขายไปยังญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ รวมถึงในทวีปยุโรป

ป่าสวรรค์ ของ อินโดนีเซียและปาปัวนิวกินี แห่งนี้กำลังถูกทำลายลงด้วยอัตราที่รวดเร็วกว่าผืนป่าอื่น ๆ บนโลก มีข้อมูลว่าในอินโดนีเซียพบการลักลอบตัดไม้สูงถึง 70% ส่วนในประเทศปาปัวนิวกินีนั้น พื้นที่ป่าโบราณมากกว่า 250,000 เฮกเตอร์ จะถูกทำลายในแต่ละปี ขณะที่พื้นที่ป่าที่ได้รับการปกป้องนั้นมีน้อยกว่าร้อยละ 1

และจากผลการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี 2515 ปาปัวนิวกินีมีพื้นที่ป่า 235 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 82 ของประเทศ แต่ในปี 2545 ปาปัวนิวกินีเหลือพื้นที่ป่า 203.75 ล้านไร่ หรือร้อยละ 71 ของประเทศ

หากอัตราการทำลายป่ายังสูงอย่างนี้ต่อไป ผืนป่าสวรรค์ รวมถึงสัตว์และพืชอีกนานาชนิด จะสูญพันธุ์ภายใน 10 ปี ส่งผลให้ในปี 2564 สภาพป่าส่วนใหญ่ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้จะอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม สุดท้ายแล้วก็จะก่อให้เกิดหายนะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

กรีนพีซ เองนั้นได้รณรงค์ปกป้องผืนป่าโบราณร่วมกับชุมชนพื้นเมืองมานานร่วม 10 ปีแล้ว

และในครั้งนี้ เอสเพอรันซา จะเป็นเรือแห่งความหวังที่ทางกรีนพีซใช้เดินทางในภูมิภาคป่าสวรรค์แห่งนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลต่าง ๆ หยุดการทำลายป่าให้เหลือ 0% ภายในปีพ.ศ. 2558

ที่ตัวเรือเอสเพอรันซาจะมีป้ายผ้าที่มีข้อความว่า "Banisim bus abrusim klaimet senis" ซึ่งเป็นการพูดมั่วผสมภาษาของประโยค "ปกป้องป่า ปกป้องสภาพภูมิอากาศ"

เพราะการทำลายป่านั้นอกจากจะทำลายชุมชน วัฒนธรรม และความหลายหลายทางชีวภาพแล้ว ยังทำให้โลกของเราขาดเครื่องมือในการดักจับ คาร์บอน เพื่อช่วยลดปริมาณของ ก๊าซเรือนกระจก

หนำซ้ำการทำลายป่ายังทำให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกสู่ชั้นบรรยากาศถึงร้อยละ  20 ของทั่วโลก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

หากเราไม่เร่งอนุรักษ์ผืนป่าที่มีอยู่ และจำกัดการตัดไม้ให้อยู่บนวิถีการทำป่าไม้อย่างยั่งยืน สุดท้ายแล้วผลจากการทำลายป่า ก็จะย้อนมาทำร้ายมนุษย์อย่างพวกเรานี่เอง

 

. . . . . . . . . . .

ข้อมูลจาก www.greenpeace.org

.............news.mcot.net