ตำแหน่งงาน

 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
ประเภทงานสถานที่ทำงานค้นหา
ชื่อองค์กร/หน่วยงานเรียงไอคอนตำแหน่งอัตราประสบการณ์ระดับการศึกษาวันที่ลงประกาศ
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน10 ปีม.6 - ปวช. - ปวส.25 มี.ค. 2011
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์เจ้าหน้าที่รณรงค์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์10 ปีปริญญาตรี25 มี.ค. 2011
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์เจ้าหน้าที่ประสานงาน10 ปีปริญญาตรี25 มี.ค. 2011
มูลนิธิซิเมนต์ไทยเจ้าหน้าที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย20 ปีปริญญาตรี19 ก.ค. 2011
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อมวลชน10 ปีปริญญาตรี13 ต.ค. 2010
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน12 ปีปริญญาตรี13 ต.ค. 2010
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)CDO (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)11 ปีปริญญาตรี13 ต.ค. 2010
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)Resource Development Manager/GV Coordinator12 ปีปริญญาตรี13 ต.ค. 2010
มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์ผู้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Facilitator)20 ปีม.321 มี.ค. 2011
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)ผู้ประสานงานวิชาการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน13 ปีปริญญาโท4 ก.พ. 2011
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)ผู้ประสานงานวิชาการ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญ13 ปีปริญญาโท4 ก.พ. 2011
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์10 ปีปริญญาตรี5 ม.ค. 2011
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ประจำ จ.ภูเก็ต11 ปีปริญญาตรี5 ม.ค. 2011
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ประจำ จ.สงขลา11 ปีปริญญาตรี5 ม.ค. 2011
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์Head of Fund Development & Communications10 ปีปริญญาโท5 ม.ค. 2011
มูลนิธิโลกสีเขียว บรรณาธิการเว็บไซต์ www.greenworld.or.th 10 ปีปริญญาตรี8 มี.ค. 2010
มูลนิธิโลกสีเขียว กองบรรณาธิการเว็บไซต์ www.greenworld.or.th 10 ปีปริญญาตรี8 มี.ค. 2010
มูลนิธิโลกสีเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / ดูแลห้องสินค้า10 ปีม.6 - ปวช. - ปวส.8 มี.ค. 2010
มูลนิธิโลกสีเขียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา10 ปีปริญญาตรี7 ม.ค. 2011
มูลนิธิใบไม้เขียวเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ20 ปีปริญญาตรี14 ก.พ. 2010