• warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

สื่อสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ประเด็นเรื่อง ภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ที่เกิดกระแสขึ้นมาเนื่องจากอิทธิพลของสื่อเป็นสำคัญ โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของสื่อสร้างสรรค์อย่างภาพยนต์สารคดีเรื่อง "An Inconvenient Truth" ของ อัลกอร์ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาย่อยให้เข้าใจง่าย และนำเสนอภาพได้ชัดเจน เมื่อประกอบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เริ่มรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น จึงส่งผลให้น้ำหนักในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและการปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสรรค์สื่อที่เน้นให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงรัฐบาล จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

โจทย์ที่สำคัญก็คือจะออกแบบสื่ออย่างไรให้น่าสนใจและเกิด “ผลกระทบ” ในระดับบุคคล เกิดความรับรู้และตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว และเราก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การตระหนักอย่างเดียวนั้นก็ยังไม่เพียงพอ ต้องนำไปสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วย

การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สื่อที่ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงง่าย อย่างเช่น โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มี ชุมนุมการ์ตูนกับสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ นำการ์ตูนมาใช้เป็นสื่ออนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ หรือการจัดประกวดเกมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกม “Catch The Trash (CTT) How To Block Global Warming!!!” ของ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ทำให้ผู้ที่เล่นเกมได้ความรู้และเห็นความสำคัญของการแยกขยะ และการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

องค์กรเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง กรีนพีซ ก็ออกแคมเปญรณรงค์โดยนำนิทานที่เรารู้จักเป็นอย่างดี มาสื่อให้เห็นว่าการกระทำของเราในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตของลูกหลาน แม้แต่ตอนจบของนิทานที่เราเคยฟังก็อาจเปลี่ยนไป เช่น เงือกน้อยเมอร์เมดอาจจะไม่มีโอกาสพบกับเจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์เพราะใต้ท้องทะเลที่เคยใสสะอาดเต็มไปด้วยเศษขยะ

แม้แต่ธุรกิจก็มีภาพลักษณ์ใหม่ในการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด "ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilty : CSR)" มีการส่งเสริมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการลูกโลกสีเขียวของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การออกแคมเปญโฆษณาของบริการรถรับส่งสนามบินในประเทศสวีเดนที่นำเอาซากรถยนต์จำนวน 50 คัน มาตั้งเรียงประกอบกันให้ดูเหมือนรถโค้ช 1 คัน เพื่อใช้เงื่อนไขของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการรถโค้ชแทน

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบใด ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนจึงจะสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้

 

. . . . . . . . . . .