• warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/theme.inc on line 171.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

โครงการจักรยาน ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รณรงค์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้พลังงานและแก้ปัญหาที่จอดรถในมหาวิทยาลัย
 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ร่วมกันขี่จักรยาน เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย หลังจากเปิดตัวโครงการ "วิถีจักรยาน วิถีมหิดล"
 
รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้เริ่มโครงการมานานกว่า 2 ปีแล้ว ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการ สนันสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่กว่า 2 หมื่นคน ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย แทนการใช้รถยนต์ เพื่อลดปัญหาการใช้พลังงาน และแก้ปัญหาที่จอดรถ โดยมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 70 ลดพื้นที่ถนนสำหรับรถยนต์ และเพิ่มเส้นทางจักรยานเป็น 5 กิโลเมตร 
 
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเปิด ศูนย์จักก้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้บริการยืมคืน บำรุงรักษา และให้ความรู้ในการขับขี่จักรยาน โดยมีนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครคอยให้คำแนะนำ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้จักรยานแบบไม่แสวงหากำไร เพื่อมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยเมืองจักรยาน
 
นักศึกษาที่ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยบอกว่า การใช้จักรยานช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำมัน ลดการผลิตไอเสียจากรถยนต์ และไม่เสียเวลาหาที่จอดรถในมหาวิทยาลัย
 
สำหรับอนาคตทางมหาวิทยาลัย จะเชื่อมโยงโครงการจักรยานกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเครือข่ายคนรักจักรยาน


ที่มา http://voicetv.co.th