การขนส่ง

  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.
  • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /home/changefu/domains/green.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

มาสร้างบ้านกินได้กันเถอะ

ตอนเด็กๆ เราอาจจะเคยฟังนิทานเกี่ยวกับบ้านขนมปังแสนน่ารักที่สามารถกินได้ และใฝ่ฝันว่าอยากจะมีบ้านแบบนั้นบ้าง ขอบอกว่าตอนนี้มีบ้านที่กินได้แล้วเหมือนกัน จากไอเดียสนุกสุดมันส์ของ Marijke Bruinsma และ Marjan van Capelle ที่นำลังซึ่งใช้ในการขนส่งผักแต่ละอันมาประกอบก่อรูปก่อร่างจนกลายเป็นโครงสร้างของบ้านทั้งหลัง โดยดัดแปลงลังผักให้กลายเป็นกระบะสำหรับปลูกพืชต่างๆ ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็จะปกคลุมด้านนอกของบ้านให้กลายเป็นสีเขียว แซมด้วยสีสันสดใสของผลไม้และผักหลากสี

ห่วงโซ่สีเขียวสู่ความยั่งยืน Green Logistics, a Green Supply Chain to Sustainability

การจราจรอันขวักไขว่บนท้องถนน ในแม่น้ำหรือทะเล หรือแม้แต่บนท้องฟ้า คือภาพการเดินทางที่เราคุ้นชิน แต่ภายใต้ภาพการเดินทางอันวุ่นวายของมนุษย์ในแต่ละวันยังมีภาพการเดินทางของสินค้าจำนวนมหาศาล ทั้งวัตถุดิบที่กำลังลำเลียงไปสู่ผู้ผลิต ชิ้นส่วนที่จะนำไปประกอบในโรงงาน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จะส่งไปยังร้านค้าส่งและค้าปลีกตลอดจนสินค้าที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคในที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นการเดินทางของอุปทาน (Supply) ไปสู่อุปสงค์ (Demand) ที่ประสานต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่ และกระบวนการที่เปรียบเสมือนเส้นทางเชื่อมร้อยให้ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้สามารถเดินทางจากต้นทางไปถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่นตรงตามความต้องการ ภายในเวลาที่กำหนดก็คือ โลจิสติกส์ (Logistics) นั่นเอง

LG ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14 ล้านตัน ภายในปี 2554

       แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ได้จำนวน 14 ล้านตันภายในสิ้นปี 2554 นี้ หลังจากประสบผลสำเร็จ สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.9 ล้านตันเมื่อปี 2553 โดยแอลจีวางเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทั้งหมด 200 ล้านตัน ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2563      

รถบรรทุกใหญ่-รักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ผลการศึกษาพบว่าการใช้รถบรรทุกใหญ่ขึ้นจะลดคาร์บอนจากภาคการขนส่งของสหราชอาณาจักรได้ราว 3.2 ล้านตันต่อปี

กินอาหารถูกวิธีช่วยลดโลกร้อน

ขณะนี้ผู้คนทั่วโลกกำลังตื่นตัวอย่างหนักกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งต่างคนต่างวิตกกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม ยิ่งนานวันผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนก็ยิ่งรุนแรงและลุกลามเพิ่มขึ้น ฉะนั้น การเตรียมการป้องกันเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนนั้น นับเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนควรเข้าไปมีส่วนร่วม การเลือกซื้อและการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น นับเป็นวิธีหนึ่งที่หากเราทุกคนนำไปปฏิบัติ ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้